Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Yên Bình: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết gắn dân vận khéo

18/11/2023 07:38:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Yên Bình thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện Yên Bình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng khối đại đoàn kết gắn với dân vận khéo, Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của tới các khu dân cư. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình cho biết: Để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình còn phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện lồng ghép với hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, thông qua đó tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội, nhất là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để đầu tư thực hiện các công trình nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Nhờ vậy, chưa bao giờ Phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng NTM” ở Yên Bình lại diễn ra sôi nổi như hiện nay. Khắp các thôn xóm từ vùng thấp đến vùng cao, đường xá và các công trình phúc lợi được xây dựng, người dân sẵn sàng di dời cây cối, vật dụng kiến trúc trên đất để các công trình được thi công thuận tiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có trên 2.000 hộ dân hiến gần 72.000m2 đất, cây cối hoa màu và các tài sản trên đất để thực hiện 22 dự án về làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng, đóng góp trên 10 tỷ đồng và hàng nghìn công lao động để mở rộng bê tông hóa trên 100km đường giao thông nông thôn nâng tổng số đường giao thông nông thôn của huyện được kiên cố hoá lên 900km, 100% xã thị trấn của huyện Yên Bình có đường ô tô đến trung tâm.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ huyện cũng quan tâm thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Thông qua hoạt động “ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, toàn huyện đã huy động được trên 30.000 ngày công tham gia kiên cố hoá đường giao thông, chỉnh trang đường làng ngõ xóm; hỗ trợ 350 người dân di dời chuồng trại chăn nuôi  khỏi khu nhà ở;  trao sinh kế cho 1000 hộ dân trị giá  gần 1 tỷ đồng; vận động các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân và doanh nghiệp hỗ trợ làm 162 nhà cho hộ nghèo với kinh trên 9 tỷ đồng.

Xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc gắn với dân vận khéo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, giúp củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Đến nay, huyện Yên Bình đã  xây dựng được 347 mô hình dân vận khéo, thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận; giúp các cấp ủy nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Việc xây dựng nếp sống văn minh từng bước được hình thành và phát triển, 100% khu dân cư, thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện xây dựng được quy ước. Hàng năm, các địa phương đều tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình học tập các nội dung và đăng ký danh hiệu của cuộc vận động; Tổ chức cho 100% tổ dân phố, thôn, bản tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Qua bình xét năm 2023 có 176/177 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá, trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Với cách làm sáng tạo, Yên Bình đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, từ đó củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ, xây dựng Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, đưa huyện Yên Bình trở thành huyện NTM vào năm 2023 và trở thành huyện NTM thông minh vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 là huyện NTM nâng cao, có kinh tế - xã hội phát triển hàng đầu của tỉnh Yên Bái và tiến tới huyện NTM kiểu mẫu tiêu biểu, có kinh tế - xã hội phát triển hàng đầu trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2050./.

294 lượt xem
CTV: Hồng Giang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h