Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh

11/06/2024 15:11:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiến xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy, thiết bị quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa

Theo đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện tốt công tác an toàn xây dựng. Trong đó, kiện toàn hệ thống quản lý công tác an toàn xây dựng, an toàn lao động đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về an toàn đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn xây dựng, an toàn lao động, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn xây dựng, an toàn lao động sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động. Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp an toàn xây dựng, an toàn lao động, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hiện hành.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

Đối với công trình xây dựng phải tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật.

Đối với công trình đang thi công xây dựng: Phải lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác đảm bảo an toàn, neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, máy vận thăng, cần phân phối bê tông; công trình tháp - trụ (dùng trong các ngành viễn thông, truyền thanh, truyền hình, truyền tải điện, hệ thống kiểm soát lưu thông trên sông ...) và các thiết bị làm việc trên cao, thực hiện công tác kiểm tra và quan trắc biến dạng công trình theo quy trình bảo trì; sửa chữa, khắc phục kịp thời các tồn tại (nếu có).

Đối với các cột điện ly tâm bê tông cốt thép: Yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và gia cường, giằng chống đối với các trường hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này; Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

Cùng với đó, tăng cường thực hiện tốt các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

Các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng theo nội dung hướng dẫn và đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 714/SXD-KT ngày 28/4/2024. Trong đó, cần nghiêm chỉnh chấp hành: Thực hiện nghiêm Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các văn bản liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy định và nội quy an toàn trong các khâu sản xuất của tất cả các cấp quản lý và người lao động, đặc biệt là việc thực hiện của các phân xưởng. Sau khi kiểm tra nếu phát hiện thiếu sót phải đặt ra thời gian khắc phục các thiếu sót, tồn tại và phúc tra kết quả thực hiện.

Rà soát lại các thiết kế, biện pháp thi công, các nội quy, quy định và quy trình vận hành máy, thiết bị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của sản xuất, đảm bảo làm việc an toàn.

Trước khi thi công xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, tháo dỡ công trình, thiết bị phải lập và phê duyệt biện pháp thực hiện, trong đó phải thể hiện được các nội dung: Cách thức, quy trình tổ chức triển khai công việc, các thông số kỹ thuật, biện pháp an toàn, giải pháp thực hiện, thời gian, địa điểm và khối lượng thi công, vật liệu, bố trí nhân lực và bản vẽ tuân thủ theo các quy định hiện hành. Trước khi đưa công trình, thiết bị vào sử dụng, vận hành phải tổ chức nghiệm thu kỹ thuật theo đúng biện pháp đã được phê duyệt. Đồng thời, tuân thủ nghiêm theo các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động hiện hành.

Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Chỉ được phép xây dựng cơ bản mỏ, khai thác khoáng sản khi đã có thiết kế mỏ được lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ.

501 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h