Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Các dân tộc Yên Bái >> Văn hóa - Xã hội

Dân tộc Mông

25/04/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 107.049 người Mông sống tập trung trung ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó giới tính nam tổng số 54.445 người, giới tính nữ tổng số 52.604 người. Dân tộc mông sống tập trung đông nhất tại các huyện: Huyện Mù Căng Chải (57.179 người); Huyện Văn Chấn (13.353 người); Huyện Văn Yên (6.349 người); Huyện Trấn Yên (2.330 người) và rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Dân tộc Tày

21/04/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 150.083 người Tày, sống tập trung ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó giới tính nam tổng số 76.033 người, giới tính nữ tổng số 74.050 người. Đồng bào Tày tập trung đông nhất tại huyện Lục Yên (56.888 người); Thành phố Yên Bái (4.490 người); Huyện Văn Yên (20.681 người); Thị xã Nghĩa Lộ (1.586 người); Huyện Trấn Yên (18.633 người); Huyện Văn Chấn (26.478 người); Huyện Yên Bình (20.465 người).

Dân tộc Giáy

16/04/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 2.633 người Giáy sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 1.343 nam, 1.290 nữ, tập trung đông nhất tại các huyện: Văn Chấn (2.110 người); Yên Bình (157 người); Lục Yên (103 người); Trấn Yên (78 người) còn một số ít sinh sống tại các huyện, thị xã còn lại.

Dân tộc Thái

09/04/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 61.964 người Thái sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 30.611 nam, 31.353 nữ, tập trung đông nhất tại Thị xã Nghĩa Lộ (15.161 người); các huyện: Văn Chấn (37.638 người); Trạm Tấu (4.433 người); Mù Cang Chải (3.186 người).

Dân tộc Sán Chay (Cao Lan)

09/04/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 10.083 người Sán Chay sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 5.182 nam, 4.901 nữ, tập trung đông nhất tại các huyện: Yên Bình; Trấn Yên; Lục Yên; Văn Yên; Thành phố Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h