Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Yên Bái triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

21/04/2019

CTTĐT - Nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu”, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc, năm 2019 tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái: Phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

03/04/2019

CTTĐT - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019), sáng 3/4, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần

15/04/2019

CTTĐT - Triển khai hoạt động phòng ngừa, can thiệp về phòng chống đuối nước cho trẻ em tại 15 xã của huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình; Tăng cường biện pháp hạn chế dân di cư tự do; Triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn 7 địa bàn cấp xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đưa mới vào diện để thực hiện chuyển hóa năm 2019… là các thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần công tác từ 8/4-14/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bái.