Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

26/04/2017

CTTĐT - Ngày 26/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Yên Bái dự và chủ trì hội nghị.