Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chuyển biến từ những việc cần làm ngay

22/02/2018

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã chỉ ra 21 nhiệm vụ cần tập trung khắc phục trong năm 2017. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nông dân tấp nập xuống đồng

23/02/2018

Sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân các địa phương trong tỉnh tấp nập xuống đồng gieo cấy, chăm sóc lúa xuân trong không khí vui tươi phấn khởi với hy vọng sang năm mới mùa màng bội thu.