Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/07/2020

CTTĐT - Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II, “xanh, bản sắc và hạnh phúc”. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 08/7 đến ngày 10/7/2020.