Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về cách ly, điều trị F0

02/12/2021

Ngày 1-12, Bộ Y tế có Quyết định số 5525/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 3646/QĐ-BYT ban hành ngày 31-7-2021.