Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX (2019-2020)

17/05/2020 07:47:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX (2019-2020).

Ảnh minh họa

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch của Hội thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phấn đấu mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có 03 - 05 giải pháp tham gia Hội thi. Trên cơ sở các giải pháp được lựa chọn, tổng hợp, đề xuất gửi về Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh) trước ngày 25/5/2020. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi; tổng hợp các giải pháp tham gia Hội thi, báo cáo Ban Tổ chức Hội thi; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi chỉ đạo thực hiện kế hoạch Hội thi theo đúng quy định.

 

205 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h