Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> An ninh - Quốc phòng

Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm

14/06/2019 13:30:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 14/6, tại Hội trường Công an tỉnh, Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống tội phạm.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các báo cáo viên, tuyên truyền viên của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghiên cứu nội dung các chuyên đề: Về đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ trong thời gian qua; những nội dung công tác trọng tâm Ban Chỉ đạo 138 đang chỉ đạo hiện nay; Thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian qua và các chủ trương, giải pháp trong thời gian tới; Thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới và chuyên đề về thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh, thành phố nắm bắt thêm về tình hình tội phạm, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác phòng, chống ma túy và công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình hiện nay… Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị, địa phương chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần từng bước làm giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

597 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h