Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019

02/08/2019 13:36:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 2/8, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của UBND tỉnh không sử dụng tài liệu văn bản giấy mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung, chương trình phiên họp.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Dự Phiên họp có đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh; Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, không sử dụng tài liệu văn bản giấy

Trong tháng 7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 738 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ (trong đó có 204 quyết định, 22 kế hoạch, 306 công văn, 21 thông báo).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long trình bày báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

Trong  7 tháng đầu năm 2019 , kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Trong 14/32 chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh có số liệu thống kê có 01 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt kế hoạch năm; có 9/13 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ từ 1% ÷  30,5% (Sản lượng chè búp tươi, diện tích trồng rừng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển...); có 10/13 chỉ tiêu đã vượt từ 50,6% - 83,7% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 178.678 tấn, bằng 58,58% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi ước đạt 41.390 tấn, bằng 55,2% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018; trồng rừng ước đạt 13.390 ha, bằng 83,7% kế hoạch năm, tăng 11,56% so với cùng kỳ năm 2018; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 7 xã, bằng 31,8% kế hoạch năm; lũy kế toàn tỉnh có 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.163,7 tỷ đồng, bằng 51,4% kế hoạch năm, tăng 10,5% (tương đương 585,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 10.301 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 97,65 triệu USD, bằng 57,4% kế hoạch năm, tăng 30% (tương đương 22,55 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.431 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 7% (tương đương 94 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 7.157,1 tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm, tăng 30,5% (tương đương 162,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018...

Văn hóa - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm chăm lo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu thảo luận bàn giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong những tháng cuối năm 2019

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận đánh giá và làm rõ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, kết quả giải ngân các nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương; tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi; tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ; công tác an sinh xã hội; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số 34 chỉ tiêu chủ yếu trong Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, dự kiến có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 25 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong 25 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch có 6 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ nay đến cuối năm mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế; sản lượng chè búp tươi; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin và tỷ lệ hộ dân cư nông thôn có hố xí hợp vệ sinh. Trong thời gian tới các ngành, địa phương cần bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra, khắc phục dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tăng năng lực nền kinh tế đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 7% năm 2019. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đặc biệt có phương án tăng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngành giáo dục cần tập trung chỉ đạo công tác phổ cập trung học cơ sở và tăng cường thực hiện các lớp bổ túc trung học cơ sở tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải; ngành Y tế có giải pháp cấp đủ vắc xin cho các địa phương, đồng thời phối hợp với các địa phương trong công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêm chủng đầy đủ, an toàn cho trẻ; phối hợp với các địa phương rà soát, đề xuất phương án tổ chức thực hiện bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nêu rõ: Trong 7 tháng đầu năm 2019, tuy giữ được đà tăng trưởng ở nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu nhưng kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra còn rất hạn chế. Cơ bản các chỉ tiêu mới vượt ngưỡng 50%, tỷ lệ còn thấp so với kỳ vọng 7 tháng đầu năm, nhất là đối với các chỉ tiêu là động lực tăng trưởng, có nhiều tác động đến kết quả phát triển KT-XH của tỉnh như: Giá trị sản xuất công nghiệp (51,4%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (54,2%). Còn 3/14 chỉ tiêu quan trọng chưa đạt 50% kế hoạch năm; tình hình dịch Tả lợn Châu Phi tuy đã được nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp; sản xuất, kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhất là giải ngân vốn ODA; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, đô thị chưa có chuyển biến; an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, năng động, linh hoạt, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân, của ngành, địa phương được giao theo Chương trình số 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh cần thực hiện trong tháng 8 và 5 tháng còn lại của năm.

Trong đó tập trung hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2020 - 2022) để bảo vệ trước các bộ, ngành Trung ương theo kế hoạch; hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020; 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII; đôn đốc giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị cử tri, đại biểu nêu tại Kỳ họp.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp quý III và 5 tháng cuối năm 2019, trong đó có bù đắp sản lượng thịt lợn hơi thiếu hụt do dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch; thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm; Đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh.

Tập trung phòng ngừa và xử lý dứt điểm các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới; hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bệnh dịch; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng; hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ, chủ động chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp và các sở, ngành liên quan, các địa phương tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tháng 8 và những tháng cuối năm; đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng các sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh; tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện, điện nông thôn trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc, các ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chi ngân sách năm 2019, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Sở Tài chính rà soát lại tình hình thực hiện dự toán ngân sách đến 31/7/2019, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung dự toán phù hợp; tiếp tục rà soát, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai đồng bộ việc khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các nhiệm vụ chi còn lại của ngân sách địa phương từ năm 2020.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2019; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; thành lập tổ công tác rà soát, kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu gây chậm trễ trong việc thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Ban hành và tổ chức triển khai Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025”. 

Duy trì thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, có phương án xử lý đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai so với quy định hoặc không thực hiện theo tiến độ cam kết, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác thực sự có năng lực và nguyện vọng được đầu tư tại tỉnh. Tăng cường tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào tỉnh, ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, chế biến nông, lâm sản, chế biến thức ăn gia súc... 

Chuẩn bị và tổ chức tốt diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp theo chương trình cafe doanh nhân định kỳ tháng 8/2019 tập trung vào chủ đề “Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư”.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2019; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để xử lý dứt điểm những tồn tại, thu nợ đối với các trường hợp chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất; hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin, đối ngoại: tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học; tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2018 - 2019. Đặc biệt lưu ý đến các giải pháp để huy động trẻ đến trường và duy trì tỷ lệ chuyên cần trong năm học mới.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai tích cực cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp y tế theo đề án tự chủ. 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững năm 2019 theo Kế hoạch 131-KH/TU của Tỉnh ủy;  đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2019 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi đối với người có công; rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình người có công thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 8/2019; tập trung các giải pháp hỗ trợ nhà ở cho người có công, giải pháp hỗ trợ người có công thoát nghèo.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tăng cường các giải pháp quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa du lịch tháng 8, tháng 9/2019; hoàn hành công tác chuẩn bị để tổ chức tốt Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò, Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tập trung làm tốt công tác quản lý thông tin báo chí, định hướng dư luận; triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0; phối hợp với Vưn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ hội Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, triệt phá hiệu quả các loại tội phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

287 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h