Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Văn Chấn: Chuẩn bị diễn tập cách ly vùng dân cư cấp xã do dịch Covid -19 tại xã Tú Lệ

25/03/2020 15:35:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện kế hoạch số 70 ngày 21/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Văn Chấn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, kịch bản chi tiết phân công nhiệm vụ cho diễn tập cách ly vùng dân cư cấp xã do dịch Covid -19 tại xã Tú Lệ.

Huyện Văn Chấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập

Cuộc diễn tập ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid -19 được huyện Văn Chấn tổ chức theo tình huống giả định: Trên địa bàn xã Tú Lệ có 3 người nhiễm Covid-19 đã lây nhiễm chéo ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Văn Chấn và xã Tú Lệ đã tổ chức khoanh vùng, lập chốt kiểm dịch, tiến hành cách ly vùng dân cư ở mức độ cấp xã, triển khai công tác dập dịch, thông tin tuyên truyền, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo tâm lý an tâm cho nhân dân trong vùng dịch với phương châm an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra.

Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với tình huống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức diễn tập đã thảo luận, thống nhất các phương án, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ, nghiên cứu tham gia hoàn thiện kịch bản diễn tập phần cơ chế và phần thực hành đảm bảo thời gian yêu cầu.

Để chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện văn kiện, các phương án tổ chức thực hành trong phần cơ chế, chú trọng phần thực hành giả định đảm bảo các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Yên Bái, sát với tình hình thực tế tại địa phương và tình huống giả định. Xây dựng kế hoạch chi tiết trong huy động nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác diễn tập, xác định rõ thành phần tham gia khung diễn tập. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, địa điểm phục vụ công tác diễn tập diễn ra an toàn vào ngày 28/3 tới.

212 lượt xem
CTV: Quang Sơn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h