Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/07/2019 06:03:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1245 về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa

Theo đó, cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Thời điểm áp dụng mức hỗ trợ kể từ ngày Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kinh phí hỗ trợ cán bộ thú y và những người tham gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do các đơn vị, địa phương thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí cho các địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung kinh phí theo quy định; dự thảo văn bản hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ cán bộ thú y và những người tham gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong khi chờ bổ sung từ ngân sách, chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Định kỳ báo cáo, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí.

531 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h