Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 29/7 - 04/8/2019

05/08/2019 07:31:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo công tác y tế, ATVSTP Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019…là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ 29/7 - 04/8/2019.

.

* Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về ứng phó với cơn bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Công điện số 06 gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng trực, canh gác tại các vị trí ngầm, tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không có đủ các thiết bị cứu sinh. Cấm người đi vớt củi, lội qua, đánh bắt cá... trên các sông, suối khi đang có lũ. Đặc biệt trong các ngày mưa, lũ; tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất, đá gây thiệt hại về người.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

* Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo các quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và hướng dẫn triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khẩn trương xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã nông nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

* Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ tại các doanh nghiệp

Theo Quyết định, thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh gồm 14 thành viên. Tổ công tác liên ngành của tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thời gian kiểm tra từ ngày 10/8/2019 đến ngày 28/8/2019. 

* Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

* Kế hoạch thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg, ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 30/7/2019 nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 429/QĐ-TTg, ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

* Kế hoạch Phát triển thông tin tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 31/7/2019 nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đảm bảo các mục tiêu của Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông trong nước, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và uy tín của tỉnh Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế.

* Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

Thực hiện văn bản của số 20/BXD-HTKT ngày 24/7/2019 của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý cây xanh đô thị, nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

* Đồng ý chủ trương tham gia giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại triển lãm thành tựu 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương tham gia giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại triển lãm thành tựu 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình vào đầu tháng 8 năm 2019 theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

* Đảm bảo công tác y tế, ATVSTP Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa điểm tổ chức Lễ hội theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc bố trí người phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

Theo văn bản số 2044/UBND-VX ngày 01/8/2019, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến tour du lịch giá rẻ; theo dõi việc thanh toán qua POS, kịp thời phát hiện các trường hợp thanh toán qua POS trái phép, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

* Yêu cầu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ, xã Chấn Thịnh

UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty Phát triển số 1 - TNHH Một thành viên khắc phục ngay tình trạng vỡ cánh cống xả nước thải, tình trạng sạt lở vai đập chắn thải và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, ngăn ngừa nguy cơ vỡ đập chắn thải. Chấm dứt ngay tình trạng xả nước thải và bùn thải quặng đuôi trực tiếp ra ngoài môi trường không qua xử lý để không tiếp tục ảnh hưởng tới đất sản xuất của người dân và môi trường nước ngòi Lao.

Rà soát, xác định diện tích đất lúa bị ảnh hưởng có khả năng phục hồi để tập trung nạo vét, khắc phục nhằm sớm trả lại đất cho nhân dân sản xuất. Việc nạo vét, đổ bùn thải phải đúng vị trí quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sản xuất của nhân dân. Đối với diện tích không có khả năng phục hồi phải tích cực cùng với người dân có đất bị ảnh hưởng sớm thống nhất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân, tránh gây bức xúc trong nhân dân, tránh để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và nắm bắt phản ánh của nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường và các vấn đề khác có liên quan đến Mỏ và Nhà máy tuyển quặng sắt làng Mỵ để kịp thời giải quyết. Trường hợp phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, yêu cầu tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định.

316 lượt xem
Tiến Lập (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h