Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái siết chặt kỷ cương, giải quyết kiến nghị của người dân

11/08/2019 07:31:10 Xem cỡ chữ Google
Sau mỗi lần tổng kết năm gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái đều ban hành kế hoạch, phân công các đồng chí trong Ban chấp hành theo dõi, chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Một trong những giải pháp được các cấp chú trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với giải quyết đơn thư, nhất là những vấn đề, vụ việc kiến nghị, khiếu nại, nổi cộm tại địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

Có 557 tổ chức cơ sở đảng với 55.800 đảng viên, Tỉnh ủy Yên Bái xác định trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm có trọng tâm, trọng điểm và công tác kiểm tra, giám sát luôn đặt lên hàng đầu. Để cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng, Tỉnh ủy giao các ban tham mưu xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện. Riêng công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều văn bản được ban hành, như các quy định về: giám sát đảng viên; giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý; quy trình công tác kiểm tra thi hành kỷ luật đảng; quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ,…Các chương trình, kế hoạch đều phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, cá nhân và đó là cơ sở để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện trong các kỳ họp ban thường vụ và kiểm điểm cuối năm.

Xác định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.153 tổ chức đảng, 8.732 đảng viên, trong đó có 4.702 cấp ủy viên. Các nội dung được tập trung kiểm tra là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy chế làm việc của cấp ủy; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ... Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đã thúc đẩy việc thi hành kỷ luật đảng kịp thời và nghiêm minh hơn. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 10 tổ chức đảng, cảnh cáo hai đơn vị; kỷ luật 606 đảng viên (trong đó có 121 cấp ủy viên) với các hình thức: khiển trách 413, cảnh cáo 124, cách chức 23, khai trừ 46. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật năm cấp ủy viên, gồm ba trường hợp bị khiển trách là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND và một Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái; cảnh cáo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; khai trừ Đảng Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Kiểm lâm.

Theo các văn bản quy định, hướng dẫn, báo cáo của ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở, trong nhiệm kỳ này, ngành kiểm tra Đảng của Tỉnh ủy Yên Bái đã làm khối lượng công việc khá lớn và khó. Một mặt tham mưu với Tỉnh ủy chỉ đạo hợp nhất tất cả chín cơ quan ủy ban kiểm tra cấp huyện với thanh tra cùng cấp; sắp xếp lại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ năm phòng xuống ba phòng; mặt khác bám sát cơ sở giúp ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Do làm tốt công tác kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 18 tổ chức đảng, 143 đảng viên có vi phạm và đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 84 đảng viên, đề nghị cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và bốn đảng viên. Qua chia sẻ của đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, càng thấy để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng không hề đơn giản. Trách nhiệm, tâm huyết chưa đủ mà phải cẩn trọng, công tâm, tỉnh táo; gác lại các mối quan hệ thân quen khi xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Mục tiêu của công tác kiểm tra không chỉ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức đảng mà còn giúp cấp ủy thấy rõ những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, các vấn đề cần tập trung khắc phục, ngăn ngừa vi phạm, như phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; quản lý đất đai, tài chính, các chính sách hỗ trợ đối với học sinh vùng cao, xây dựng cơ bản,... Trên cơ sở đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch giám sát, phòng ngừa vi phạm; đưa vào các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, gắn tự phê bình và phê bình với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp những người làm công tác kiểm tra thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tự sửa, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống và tác phong công tác.

Hướng về cơ sở, giải quyết kiến nghị của người dân

Chúng tôi lên huyện miền núi Văn Yên, nơi gần một nửa số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống và có nhiều đổi thay trong phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Huy Tuấn, để khai thác lợi thế của địa phương, Huyện ủy đã ban hành, tập trung thực hiện một số nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn, du lịch tâm linh, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp; đồng thời tiến hành đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Với phương châm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các cấp ủy luôn khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, góp sức làm giàu cho quê hương, nhưng cũng rất nghiêm minh xử lý những cán bộ vi phạm quy định Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sáu tháng đầu năm nay, chín đảng viên bị xóa tên, hai trường hợp bị đưa ra khỏi Đảng do đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí; một đảng viên bị khiển trách, hai trường hợp bị khai trừ Đảng, vì tham gia đánh bạc; một chi ủy chi bộ bị khiển trách do chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, để đảng viên vi phạm pháp luật…

Nhằm triển khai thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là những vấn đề, vụ việc bức xúc ở cơ sở, những việc liên quan trực tiếp hằng ngày đến cuộc sống của người dân. Công tác, kế hoạch thanh tra được điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, không bỏ sót việc nhưng cũng không để chồng chéo, tránh phiền hà cho cơ sở. Sáu tháng đầu năm nay, ngành thanh tra tỉnh phát hiện 59 trong số 122 trường hợp được thanh tra có sai phạm với số tiền hơn một tỷ đồng và 4.069 m2 đất. Các cấp, các ngành đã tiếp 1.579 lượt công dân khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 73,6% số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và 83,3% số vụ việc tố cáo được giải quyết, trong công tác này, phương châm của Tỉnh ủy Yên Bái là xác minh, làm rõ bản chất từng vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của công dân. Vì thế, không ít trường hợp làm đi làm lại nhiều lần khi công dân chưa đồng tình với kết luận của chính quyền địa phương. Đơn cử như đơn khiếu nại của ông Đào Lợi, ở phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Đây là một trong ba nội dung ông Đào Lợi khiếu nại, cho rằng gia đình phải được giảm 90% trên số tiền phải nộp của 250 m2 đất ở (ông là thương binh hạng 4/4, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin). Sau gần năm tháng làm việc với các ngành liên quan, Thanh tra tỉnh đã có kết luận gia đình ông Đào Lợi đủ điều kiện được giảm 90% trên số tiền sử dụng đất phải nộp với diện tích 250 m2 đất ở. Hai nội dung còn lại sau khi đối thoại với UBND thành phố Yên Bái, ông đã đồng ý với cách giải quyết của địa phương.

Dù còn những hạn chế nhất định, còn nhiều việc phải làm, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của những cán bộ luôn tâm huyết với công việc, công tác kiểm tra, thanh tra ở Yên Bái đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

 

310 lượt xem
Theo Báo Nhân dân

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h