Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019

07/08/2019 17:40:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, thời gian qua Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 các cấp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sát với thực tiễn địa phương. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm Hội nông dân, đã vận động nhân dân tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới. 7 tháng đầu năm, đã vận động đóng góp trên 87 nghìn ngày công, trên 9,6 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đồng thời, phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức trên 1.200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gần 57 nghìn lượt hội viên nông dân. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã triển khai xây dựng 3 dự án với số tiền trên 1,1 tỷ đồng cho 31 hộ vay; đã có 164/180 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã từng bước hướng đến việc đào tạo nghề theo địa chỉ và bám sát nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trọng tâm là triển khai Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 của tỉnh về lĩnh vực nông nghiêp, nông thôn, đồng thời bàn các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo các chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 của tỉnh, đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt công tác phát huy vai trò nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tìm đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh; xây dựng môi trường nông thôn sạch, đẹp; thực hiện tốt nhiệm vụ xóa nghèo, giảm nghèo bền vững… Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đến nông thôn miền núi về các vấn đề: tảo hôn, hôn nhân cận huyết, học tập, văn hóa; nâng cao chất lượng việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các Quỹ hỗ trợ nông dân... Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện và có các giải pháp cụ thể để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương; xây dựng, củng cố Hội Nông dân các cấp.

956 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h