Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025

07/08/2019 07:21:04 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - HĐND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025.

Phối cảnh Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Yên Bái

Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung triển khai các hạng mục: Xây dựng hạ tầng đô thị thông minh; Trung tâm quản lý, điều hành, xử lý tập trung dữ liệu đô thị đa nhiệm và một số dịch vụ thông minh thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, hành chính công, với quy mô trên phạm vi toàn tỉnh hoặc ở một số địa bàn cụ thể, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng bố trí nguồn lực thực hiện.

Định hướng đến năm 2025 triển khai đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia phát triển và sử dụng các dịch vụ của mô hình đô thị thông minh; Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích và dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

Rà soát các quy định, quy chế có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng mô hình đô thị thông minh, chính quyền điện tử, hệ thống thông tin; Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế theo thẩm quyền, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho việc triển khai mô hình đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại có khả năng ứng dụng hiệu quả trong dài hạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán đám mây nhằm khai thác có hiệu quả các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng như phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp phù hợp để tham gia xây dựng mô hình đô thị thông minh.

Rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin để bố trí quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm của tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên trách để tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng và ứng dụng, dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

1040 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h