Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019

06/08/2019 11:54:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 6/8, Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân họp triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 21/42018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020”, các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy cơ bản đã có sự quan tâm lãm đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33/CT/TW, ngày 18/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khảo sát nắm chắc số liệu về tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, người lao động trong doanh nghiệp; chỉ đạo Ban Tổ chức và các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể phối hợp tăng cường công tác tham mưu, phối hợp trong việc hướng dẫn thực hiện công tác phát triển đảng viên, thành lập mới các đoàn thể, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Qua đó các doanh nghiệp đã có nhận thức nhất định về chủ trương phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, đồng thời có những chuyển biến bước đầu về công tác phát triển đảng viên, từng bước vận động thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Từ năm 2017 đến nay đã thành lập được 17/30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đạt 56,6% so với chỉ tiêu Đề án đề ra. Trong đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành lập 7/8 tổ chức đảng, đạt 87,5%; Thành ủy Yên Bái thành lập 2/4 tổ chức đảng, đạt 50%; Huyện ủy Yên Bình thành lập 2/3 tổ chức đảng, đạt 66,7%; Huyện ủy Văn Yên thành lập 2/3 tổ chức đảng, đạt 66,7%; Huyện ủy Lục Yên thành lập 1/3 tổ chức đảng, đạt 33,3%; Huyện ủy Văn Chấn thành lập 1/3 tổ chức đảng, đạt 33,3%; Thị ủy Nghĩa Lộ thành lập 1/2 tổ chức đảng, đạt 50%; Huyện ủy Trạm Tấu thánh lập 1/1 tổ chức đảng, đạt 100%; Huyện ủy Trấn Yên và Huyện ủy Mù Cang Chải chưa phát triển được tổ chức đảng.

Qua kết quả rà soát, thống kê của các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tính đến ngày 30/6/2019 toàn tỉnh có tổng số 2.025 doanh nghiệp, trong đó có 132 doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, chiếm 6,51%; 1.808 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, chiếm 89,2%; 85 doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, chiếm 4,1%; 1.839 doanh nghiệp chưa có tổ chức đoàn thể, chiếm 90,8%.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo đến hết năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo lựa chọn 9/12 đồng chí phụ trách huyện, thị để nắm bắt tình hình và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; các cấp ủy trực thuộc có báo cáo sơ bộ đánh giá tình hình sau hơn 2 năm thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Tổ giúp việc xây dựng đề cương ngắn gọn để hướng dẫn các huyện, thị đánh giá tình hình triển khai Đề án số 04 tại cấp huyện trong tháng 8. Trong Chương trình Cafe Doanh nhân tháng 8 và tháng 9 gắn với nội dung tuyên truyền về chủ trương xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; yêu cầu các huyện rà soát, thống kê chi tiết tình hình cụ thể của các doanh nghiệp trên địa bàn; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tập hợp văn bản của Trung ương về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể; rà soát lập danh sách các chủ doanh nghiệp là đảng viên báo cáo Ban Chỉ đạo và nghiên cứu thành lập 2 tổ công tác, lựa chọn mô hình điển hình để học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

218 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h