Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Lục Yên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

10/07/2019 15:51:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 09/7, HĐND huyện Lục Yên khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định các giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, xem xét, quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hoạt động giám sát được chú trọng nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 qua các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan chức năng, thường trực HĐND huyện làm tốt công tác điều hòa phối hợp trong tiếp xúc cử tri 3 cấp, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa người đại biểu và cử tri; công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, duy trì thực hiện tốt.

Trong 6 tháng đầu năm, trong 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện có 15 chỉ tiêu đánh giá được tiến độ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 510 tỷ đồng; tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung huy động các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 6 tháng đầu năm toàn huyện có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 4 xã.  Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngành Giáo dục và Đào tọa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; công tác khám chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội, giảm nghèo được chú trọng; công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì thường xuyên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên đã thông qua 3 nghị quyết về: phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; về điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH huyện Lục Yên năm 2019 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

322 lượt xem
CTV: Khắc Điệp - Thu Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h