Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Thành phố Yên Bái triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018

15/07/2019 09:55:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018.

Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 thành phố Yên Bái

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh, quán triệt phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật phòng chống tham nhũng  như về phạm vi điều chỉnh của Luật, quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu khi cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản;… Những nội dung cơ bản, điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: Rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo, bổ sung quy định về tố cáo nặc danh, cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Để Hội nghị đạt kết quả cao, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tố cáo trên địa bàn.

Ngay sau Hội nghị này, thành phố đề nghị các phòng, ban đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố. Cấp ủy, chính quyền cơ ở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng.

229 lượt xem
Theo Trang TTĐT thành phố Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h