Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 39 (mở rộng)

13/07/2019 06:03:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa XIII vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 39 (mở rộng) kiểm điểm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 145 của Tỉnh ủy; quán triệt chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ các văn bản của tỉnh và của Thị ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm là: Số hợp tác thành lập mới đạt 151%; số lao động chuyển đổi từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 322%; giá trị hàng xuất khẩu đạt 272%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 101%. Có 23 chỉ tiêu đạt yêu cầu và 6 chỉ tiêu còn đạt thấp.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì tổ chức tốt; quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường.

Thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch 96 của Thị ủy và Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Chỉ đạo tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019….Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội hội LHTN, Đại hội DTTS, hội thi bí thư chi bộ giỏi, hội thi kể chuyện Bác Hồ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, thảo luận các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt những chỉ tiêu khó đạt như thu ngân sách nhà nước, nhất là thu đấu giá từ quyền sử dụng đất; số trường đạt chuẩn quốc gia; giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo…tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành chính quyền, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và thông qua dự thảo kế hoạch của Thị ủy Nghĩa Lộ thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông báo Kết luận số 541, 542 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các bí thư, chủ tịch huyện, thị xã, thành phố.

466 lượt xem
CTV: Thùy Hương - Xuân Thắng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h