Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở từ 01/7/2019

23/07/2019 13:46:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 688/BHXH-QLT ngày 19/6/2019 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Bưu điện tỉnh thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Theo đó, căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; BHXH tỉnh hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới như sau:

Áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2019 trở đi.

Đối tượng áp dụng:

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN là đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định Điểm g, Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng trợ cấp một lần và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4, Điều 123 Luật BHXH năm 2014; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Các đối tượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN căn cứ tiền lương (theo hệ số lương), phụ cấp (theo hệ số) tính theo mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019.

Riêng đối với người tham gia BHXH tự nguyện mức thu nhập tháng người tham gia lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/7/2019 cao nhất là 29.800.000 đồng/tháng (20 lần mức lương cơ sở).

Bên cạnh đó, áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT gồm:

Đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT từ ngày 01/7/2019 trở đi mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2019 thì từ ngày 01/7/2019 trở đi cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

Đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2019 trở đi, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, trường hợp đối tượng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã đóng BHYT một lần cho 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng mà trong thời gian này Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì không phải đóng bổ sung chênh lệnh theo mức lương cơ sở mới.

 

375 lượt xem
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h