Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đối với Tiêu chí số 17 về môi trường đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

09/08/2019 09:33:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đối với Tiêu chí số 17 về môi trường đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng việc duy trì thực hiện Tiêu chí số 17 về môi trường chưa đảm bảo theo quy định phải khẩn trương, nghiêm túc khắc phục các tồn tại và thường xuyên thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng Tiêu chí số 17 về môi trường đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 1980/-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian hoàn thành việc khắc phục những tồn tại của các xã xong trước ngày 30/8/2019 và gửi báo cáo kết quả khắc phục về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/9/2019; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá, nâng cao Tiêu chí số 17 trong quá trình thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và sau khi đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường, về tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của con người. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác thải ra các khu vực công cộng, đặc biệt là các sông, suối, ngòi, khe, ven đường,…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, tổng hợp kết quả khắc phục các tồn tại của các xã thực hiện Tiêu chí số 17 về môi trường chưa đảm bảo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2019.

516 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h