Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

16/10/2020 07:24:12 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch 201/KH-UBND về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Quy trình phân loại rác tại Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Yên Bái chú trọng công tác giảm thiểu khối lượng chất thải nhựa phát sinh bằng việc tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải nhựa tới môi trường và sức khỏe con người; giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa nhất là sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt. Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế cho các sản phẩm nhựa nhất là sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Đến năm 2025, sử dụng 100 % túi nilon thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó phân hủy. Giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa trong hoạt động của một số ngành như: Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), y tế,...

Phân loại chất thải nhựa trong sinh hoạt: Triển khai xây dựng mô hình điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn (làm điểm tại 01 phường và 01 xã), trong đó chất thải nhựa được phân loại riêng và được thu gom, chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có chức năng xử lý đảm bảo quy định về môi trường.

Thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trong đó phân loại riêng chất thải nhựa để tái sử dụng, tái chế, giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải vận chuyển, xử lý.

Thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa: tiếp tục duy trì dây chuyền tái chế hạt nhựa tại Nhà máy xử lý rác Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái trên cơ sở sử dụng nguyên liệu là rác thải nhựa thu gom tại thành phố Yên Bái và mở rộng việc thu gom, vận chuyển từ các địa bàn khác trong tỉnh để giảm thiểu việc chôn lấp hoặc xử lý bằng các hình thức khác. Đồng thời tuyên truyền, vận động và khuyến khích các doanh nghiệp có dây chuyền tái chế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thu gom, vận chuyển, tái chế chất thải nhựa từ các địa phương đã triển khai việc phân loại CTRSH tại nguồn.

Đầu tư các khu xử lý CTRSH theo đúng lộ trình tại Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để đảm bảo CTRSH sau khi phân loại, thu gom được xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm và xử lý vi phạm đối với hành vi đốt thủ công chất thải nhựa trong khu vực dân cư.

 

237 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h