Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh từ 5/8 đến 11/8

12/08/2019 07:12:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ ngày 5/8 đến 11/8, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể cụ thể như: Đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn; Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất; Giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, ăn xin; Nâng cao chất lượng đối với Tiêu chí số 17 về môi trường đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

1. Đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn

Trong thời gian vừa qua, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện phối hợp tốt với cơ quan thuế về công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh thì mới chỉ có các chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước thực hiện tốt trong việc phối hợp trích nộp 2% thuế giá trị gia tăng vãng lai của từng nhà thầu để nộp Ngân sách nhà nước theo địa bàn nơi phát sinh công trình; đối với các công trình có phát sinh thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường khi sử dụng tài nguyên khoáng sản tại chỗ trong hoạt động thi công chưa được các nhà thầu thi công chủ động kê khai để nộp ngân sách nhà nước, dẫn đến còn xảy ra tình trạng thất thu thuế, phí và lệ phí. 

Để đảm bảo việc quản lý chặt chẽ về thuế, chống thất thu đối với các khoản thu ngân sách nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn.

2. Đồng ý chủ trương khảo nghiệm phương pháp diệt mối xâm hại cây chè Shan tuyết Suối Giàng

Tại văn bản số 2056/UBND-NLN ngày 1/8//2019, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức khảo nghiệm các biện pháp diệt mối xâm hại trên cây chè Shan tuyết Suối Giàng tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh lưu ý: Các biện pháp diệt mối xâm hại trên cây chè Shan tuyết Suối Giàng áp dụng đưa vào khảo nghiệm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu sản xuất chè hữu cơ, ngăn chặn được các nguy cơ rủi ro từ vi sinh vật, hóa chất; không sử dụng các loại hóa chất vô vơ để diệt mối và không làm ảnh hưởng đến chủ trương mục tiêu mà dự án thành lập ngạch hữu cơ và thương mại bình đẳng cho sản phẩm chè Suối Giàng huyện Văn Chấn đã ký kết giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Val-de-Marne, Cộng hòa Pháp đề ra.

3. Thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi trên đường Tỉnh lộ 166 (Quy Mông - Đông An), tại thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái (khu vực giáp với thôn Quyết Hùng, xã Hoàng Thắng) theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Văn Yên tại Tờ trình số 285/TTr-UBND; của Giám đốc sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 194/TTr-SNN về việc thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên.

4. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất

Thời gian qua, tình hình đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất, chế biến, xuất khẩu, kinh doanh, vận chuyển tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất diễn ra khá phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm nêu trên tại một số địa bàn trọng điểm. Dự báo trong thời gian tới, các hoạt động vi phạm này vẫn còn tiếp tục diễn ra và có chiều hướng ngày càng phức tạp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 3556/VPCP-NN ngày 02/05/2019 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 18/BCĐ389-VPTT ngày 08/7/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Y tế tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu; vận chuyển, kinh doanh tôm và các sản phẩm từ tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh.

5. Tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai từ ngày 01/8/2019

Để thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thời gian thực hiện theo đúng quy định. Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Kiểm kê đất đai năm 2019 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh Yên Bái, theo từng cấp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Đối tượng là diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý đất được thực hiện theo quy định tại mục. 2 Chỉ thị số 15/CT-TTg và Điều 9, Điều 10 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn được thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tình hình quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp được thực hiện theo Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, ăn xin

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3057/LĐTBXH-BTXH ngày 29/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, ăn xin (gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát địa bàn, đưa các đối tượng lang thang, ăn xin, không có nơi ở ổn định vào chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn theo quy định của pháp luật.

7. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Thực hiện Kết luận số 402-KL/TU ngày 03/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ tập trung thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 20/11/2018; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo.

8. Nâng cao chất lượng đối với Tiêu chí số 17 về môi trường đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đối với Tiêu chí số 17 về môi trường đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

9. Bảo đảm an ninh trật tự, điện lưới cho kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh Yên Bái

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Điện lực phối hợp xây dựng phương án và cử cán bộ để bảo đảm an ninh trật tự, nguồn điện cho các hoạt động diễn ra trong kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2018 tỉnh Yên Bái.

10. Đồng ý đưa vào kế hoạch xây dựng Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019

UBND tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thiện các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, Yêu cầu Ủy ban nhân hai địa phương tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để có thể xem xét, hoàn tất các thủ tục đề nghị các bộ, ngành có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

11. Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Nội dung Đề án sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, thế mạnh riêng của tỉnh, xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; tăng cường hoạt động giám sát đo lường gắn chặt với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường, thực hiện chuẩn hóa năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo hướng phục vụ doanh nghiệp.

12. Công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Nghĩa Lộ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Nghĩa Phúc tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã NTM tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn NTM theo quy định trong thời gian tới.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Nghĩa Phúc đạt chuẩn NTM năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn NTM năm 2019.

 

 

349 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h