Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái giám sát giảm nghèo tại Lục Yên

07/08/2019 07:21:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát tại huyện Lục Yên, chiều ngày 5/8, tại hội trường UBND huyện, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đồng chí Đinh Đăng Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã giám sát thực hiện chính sách pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Những năm qua, huyện Lục Yên luôn xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đã thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách, lồng ghép chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả nhất định. Trong giai đoạn 2012 - 2018, huyện Lục Yên đã huy động được hơn 345 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi, trong đó nguồn lực từ ngân sách nhà nước là gần 190 tỷ đồng, vốn vay (WB) trên 138 tỷ đồng, nguồn lực huy động xã hội trên 17 tỷ đồng. Năm 2012 số hộ nghèo toàn huyện là trên 8.200 hộ, tỷ lệ 32,34%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 7.700 hộ, đến năm 2018 số hộ nghèo toàn huyện là hơn 5.300 hộ, tỷ lệ 18,76%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số gần 5.000 hộ. Qua đánh giá ở các giai đoạn, hằng năm huyện Lục Yên giảm nghèo đạt trên 5%.

Hiện nay, huyện Lục Yên có 15 xã và 15 thôn bản đặc biệt khó khăn của 8 xã vùng II thuộc diện đầu tư chương trình 135. Thực hiện qua các giai đoạn từ 2011 đến 2018, toàn huyện Lục Yên đã đầu tư trên 200 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dân tộc thiểu số, miền núi, kinh phí gần 167 tỷ đồng, thực hiện nhiều dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Ngoài ra thực hiện một số chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo như chính sách vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2012 - 2018 đã cho trên 11.200 lượt hộ vay với tổng số tiền trên 351,4 tỷ đồng. Về chính sách về hỗ trợ y tế, huyện đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 549.584 lượt người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ về giáo dục, chi phí học tập cho 89.420 lượt học sinh, tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến năm 2018 hỗ trợ tiền điện cho trên 13.200 lượt hộ, tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho 579 hộ làm nhà ở, kinh phí gần 29 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, huyện Lục Yên kiến nghị tiếp tục hỗ trợ chính sách, dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị xem xét tăng mức cho vay đối với chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Nâng cao mức hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp. Cấp vốn cho các hộ thiếu đất sản xuất chuyển đổi nghề kinh doanh, dịch vụ. Tăng định mức nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, đồng chí Đinh Đăng Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên đồng thời khẳng định những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách Đoàn công tác sẽ có trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

297 lượt xem
CTV: Duy Khánh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h