Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại I đối với xã Vĩnh Kiên và xã Tân Hương huyện Yên Bình

02/10/2020 10:24:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại I đối với xã Vĩnh Kiên và xã Tân Hương huyện Yên Bình.

Cụ thể như sau:

* Xã Vĩnh Kiên

a) Quy mô dân số: Có 5.971 người - Đạt 32 điểm

b) Diện tích tự nhiên: 27,17 km2 - Đạt 27 điểm

c) Trình độ phát triển kinh tế - xã hội

- Chi cân đối ngân sách: Đạt: 3 điểm

- Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Đạt 20 điểm (Xã Vĩnh Kiên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 20/12/2017).

d) Các yếu tố đặc thù: Có tỷ lệ người dân tộc thiểu số là: 48,31% -  Đạt: 1,75 điểm

 * Tổng điểm: Tổng điểm của xã Vĩnh Kiên được tính: 83,75 điểm - Đạt loại I (Theo quy định tại khoản 2, điều 23 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, đơn vị hành chính cấp xã được phân loại I khi có tổng số điểm đạt từ 75 điểm trở lên).

Xã Tân Hương

a) Quy mô dân số: Có 7.188 người - Đạt 35 điểm.

b) Diện tích tự nhiên: 63,96 km2 - Đạt 30 điểm.

c) Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

-  Chi cân đối ngân sách:  Đạt 3 điểm (2%).

-  Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Đạt 20 điểm (Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 16/12/2019).

d) Các yếu tố đặc thù: tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 59,88% - Đạt 2 điểm.

* Tổng điểm: Tổng điểm của xã Tân Hương được tính: 90 điểm - Đạt loại I.     

286 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h