Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

UBND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện Chương trình hành động 144 lĩnh vực tài chính

13/08/2019 13:44:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 13/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện Chương trình hành động 144 - CTr/TU của ngành tài chính và các đề án, chính sách trong lĩnh vực tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kết luận buổi làm việc

Dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, Sở Tài chính đã thực hiện triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, kiên quyết không bổ sung ngoài dự toán (trừ các nhiệm vụ chính trị được giao thêm). Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển gắn với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, đổi mới phương thức phân bổ giao dự toán ngân sách chuyển từ ngân sách cấp sang khoán chi đấu thầu đặt hàng giao nhiệm vụ; tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 7 tháng năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.431,2 tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán Trung ương, bằng 44,7% dự toán tỉnh giao và bằng 106,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương 7 tháng năm 2019 đạt 6.558,4 tỷ đồng, bằng 70,9% dự toán Trung ương giao, bằng 65,5% dự toán tỉnh giao và bằng 110,8% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương 7 tháng năm 2019 đạt 4.985,7 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán Trung ương giao, bằng 50,0% dự toán tỉnh giao và bằng 103,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Sở Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn triển khai các giải pháp siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả nâng cao đời sống cho công chức, viên chức; tham mưu đẩy nhanh thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu ban hành quy định về mua sắm tài sản tập trung; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tăng cường phối hợp kiểm tra việc quản lý sử dụng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng người nghèo, chính sách người có công... Cùng với đó, Sở Tài chính tập trung tham mưu, ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô; Thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành giá nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái; Hướng dẫn, thẩm định các loại giá dịch vụ chuyển từ phí sang giá; rà soát lại các dự án phát triển quỹ đất thuộc kế hoạch thu ngân sách năm 2019 chưa được bố trí kế hoạch ứng vốn; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ; triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên...

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính kiến nghị, đề xuất với tỉnh quan tâm tạo điều kiện bổ sung thêm các vị trí biên chế còn thiếu theo Đề án vị trí việc làm và biên chế được giao; chỉ đạo các cơ quan chủ quản đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ về tài chính; xem xét và cho ý kiến về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Tài chính trong những tháng đầu năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của UBND tỉnh và các địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính như: Công tác thu ngân sách tuy đã có nhiều cố gắng, song còn một số nội khoản thu còn đạt thấp; tỷ lệ giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp; tiến độ tham mưu, ban hành danh mục sự nghiệp công còn chậm, chưa đáp ứng được theo yêu cầu của tỉnh; tình hình triển khai thực hiện một số nội dung Chương trình 144-CTr/TU của Tỉnh ủy còn chậm so với thời hạn đặt ra…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước: Tập trung hết sức cao độ cho công tác thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu cân đối, kiểm soát thu ngân sách của các địa phương; thu từ tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…; tiếp tục rà soát, sớm phân bổ các nguồn chi, các nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù và chi cho các chương trình đề án, chính sách. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho chi đầu tư. Liên quan đến xây dựng dự toán ngân sách năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục thực hiện theo các nghị định của Trung ương về cơ chế khoán chi, đặt hàng, giao nhiệm vụ; lưu ý một số khoản chi có tính chất thường xuyên; vốn dành cho quy hoạch.

Liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với sở ngành địa phương thống nhất danh mục có sử dụng dịch vụ sự nghiệp công và có phân loại theo quy định của Trung ương; giải pháp và lộ trình thực hiện các dịch vụ; xây dựng hệ thống định mức và đơn giá; giải quyết dứt điểm đặt hàng hay đấu thấu dịch vụ thu gom rác thải của thành phố Yên Bái.

Về tự chủ của đơn vị sự nghiệp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành gửi phương án tự chủ tài chính để Sở Tài chính thẩm định trong tháng 9/2019. Sở Tài chính tham mưu xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị tự chủ theo các mức độ khác nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính sớm thẩm định để ban hành giá dịch vụ thuê mặt bằng chợ, giá cầu, đò, bến bãi; rà soát xây dựng, ban hành các loại giá cần điều chỉnh bổ sụng cho phù hợp với thực tế; tham mưu tháo gỡ giá dịch vụ thủy lợi 2019; rà soát các loại phí, lệ phí khác; Tăng cường quản lý sử dụng tài sản công, kiểm tra tình hình thực hiện phân cấp mua sắm tài sản công; giải quyết ngay tồn tại vướng mắc về kinh phí xúc tiến thương mại của sở Công Thương, thực hiện việc chi trả cho công tác phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi, chi cho các nhiệm vụ đặc thù phát sinh; chi trả cho các đề án chính sách của tỉnh; tăng cường quản lý các loại Quỹ, tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của quỹ phát triển quỹ đất và quỹ bảo lãnh tín dụng...

352 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h