Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

08/08/2019 13:54:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 8/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo kế hoạch, việc kiểm kê đất đai năm 2019 sẽ được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh, theo từng cấp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Đối tượng thực hiện bao gồm diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý đất được thực hiện theo Quy định tại mục 2 Chỉ thị 15/CT-TTg và Điều 9, Điều 10 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; Tình hình quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp được thực hiện theo Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công tác chuẩn bị thực hiện kiểm kê đất đai đối với cấp tỉnh và cấp huyện phải hoàn thành các công việc chuẩn bị xong trong trước ngày 10/8/2019; Đối với cấp xã phải hoàn thành các công việc chuẩn bị xong trước ngày 15/8/2019. Việc tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai được thực hiện từ ngày 01/8/2019 đến trước ngày 16/01/2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp giải quyết để công tác kiểm kê đất đai hoàn thành đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác kiểm kê đất đai là nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Qua kỳ kiểm kê này sẽ xác định và đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai các đơn vị hành chính để làm cơ sử quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn tỉnh; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các cấp, phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm kê đất đai; thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, đảm bảo mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của tỉnh. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế sử dụng đất và cần quyết tâm thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm kê đất đai cho các cán bộ trực tiếp tham gia công tác này. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại tỉnh Yên Bái trước ngày 15/8/2019.

398 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h