Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

29/07/2019 09:46:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở trong LLVT tỉnh, với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đợt thi đua diễn ra trong 6 năm (từ tháng 7/2019 đến 2/9/2025).

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Nội dung thi đua: Đối với tập thể, phải thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện công khai minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; xây dựng cơ quan đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn  minh, chính quy, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đối với cá nhân, luôn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần, thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; thực hiện tốt chuẩn mực giao tiếp ứng xử và lễ tiết tác phong công tác; phát huy tinh thần nêu gương trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội.

Tại  lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã phát biểu giao ước và ký kết phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào thi đua.

537 lượt xem
CTV: Thanh Năm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h