Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

HĐND tỉnh Yên Bái giám sát kết quả thực hiện lộ trình xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Văn Yên

08/08/2019 17:38:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 06/8/2019, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Yên Bái đã đến xã Châu Quế Hạ và Đông An, huyện Văn Yên giám sát kết quả thực hiện lộ trình xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Về phía huyện Văn Yên có đồng chí Hoàng Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, lãnh đạo Phòng y tế, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Trung tâm y tế huyện Văn Yên.

Đoàn gián sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Yên Bái giám sát tại xã Đông An

Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các trạm y tế, trường học và giám sát gián tiếp qua báo cáo của các đơn vị, địa phương. Qua giám sát cho thấy hoạt động của trạm y tế xã, trường học và việc thực hiện lộ trình xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đạt được một số kết quả quan trọng.  Trong nhiều năm qua trên địa bàn 2 xã Châu Quế Hạ và Đông An không có dịch bệnh truyền nhiễm và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đối với xã Châu Quế Hạ, các chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt từ 80% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 52% năm 2016 lên trên 61% cuối năm 2018, đến tháng 6 năm 2019 đạt gần 65%. Các chỉ tiêu thuộc tiêu chí 8,9 duy trì được số điểm quy định. Đặc biệt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm đáng kể từ 1,4% năm 2016 xuống còn 1% cuối năm 2018, dự kiến đến hết tháng 11 năm 2019 số điểm tự chấm xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 84,5 điểm. Đối với xã Đông An, được Ban chỉ đạo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã của tỉnh thẩm định đạt 82 điểm và được công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017. Năm 2018 xã đã duy trì tốt việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, xã tự chấm điểm năm 2018 đạt 85 điểm và 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 85 điểm.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề như việc sử dụng các trang thiết bị y tế tại các Trạm y tế xã, thực hiện khám bệnh theo bảo hiểm y tế, hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản. Đặc biệt, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các bộ tiêu chí đảm bảo đúng thực chất; tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ cho các trạm y tế hoạt động; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ y tế; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020. Trên cơ sở khảo sát thực tế, lắng nghe những ý kiến, Ban Văn hóa - xã hội sẽ xem xét, đánh giá và đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong thời gian tới./.

204 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h