Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước

05/02/2015 16:34:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2014, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức với sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Cường đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 40 khối thi đua của tỉnh.

Các tập thể được UBND tỉnh trao tặng cờ vì đã có thành tích trong phong trào thi yêu nước


Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2015, với dự báo tiềm ẩn nhiều phức tạp khó khăn, đặt ra cho nhiệm vụ của năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh cần nỗ lực cao hơn nữa để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.  Kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm đầu tiên trong nhiệm kỳ, toàn bộ 33 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều được hoàn thành, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả trên là yếu tố tích cực khích lệ tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 cũng là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thấm nhuần lời dạy của Bác “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường phát động phong trào thi đua yêu nước tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 40 khối thi đua của tỉnh với chủ đề “Cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

Theo đó, phát động phong trào thi đua sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, gắn phong trào thi đua với các ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái; 115 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh năm 2015 với 33 chỉ tiêu về kinh tế trong đó gồm:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 12%; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 25 triệu đồng trở lên; Tổng sản lượng lương thực có hạt 277.000 tấn; Sản lượng chè búp tươi 85.000 tấn; Chỉ số Công nghiệp tăng 7% so với năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 7.500 tỷ đồng; Tổng kim gạch xuất khẩu trực tiếp 60 triệu USD; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển 8.500 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% so với năm 2014…

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Duy trì nề nếp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo và gắn bó với nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt thực hiện quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường mối quan hệ phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015. Thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách theo hướng ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát thị trường và giá cả hàng hóa. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thươngmại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.

Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong các cơ quan nội chính, đoàn thể, tạo giá trị lan tỏa trong đời sống. Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học ở các cấp học, bậc học, đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chú trọng phát triển giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường đưa thông tin về cơ sở vùng núi, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ công chức, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, tổ chức tiếp công dân theo quy định và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Công khai, minh bạch trong việc xét khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, nhân dân. Quan tâm khen thưởng cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách đối với các đối tượng có công, thành tích, cống hiến trong các cuộc kháng chiến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các thành phần kinh tế, nhân dân các dân tộc trong tỉnh với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

 

       

 

290 lượt xem
Thu Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h